Neuro magazín >> Redakcia


Redakcia - Neuro magazín

Adresa redakcie

Vydavateľstvo MedMedia, s. r. o.
Na úvrati 25
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 4363 11 43
fax: +421 2 4363 11 42

Šéfredaktorka

Mgr. Soňa Juriková
e-mail: jurikova@medmedia.sk
+421 903 231 304

Projektový manažér

PaedDr. Peter Glocko
e-mail: glocko@medmedia.sk
+421 918 730 176